ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ
ສອນສ້າງເວັບໄຊທ໌
 • ສອນດ້ວຍ WordPress
 • ສອນແຕ່ພຶ້ນຖານຈົນເຖິງລະດັບສູງ
 • ຮຽນງ່າຍ ເປັນໄວ
 • ສອນອອກແບບໃຫ້ສວຍງາມ, ສົມບູນຕາມຕ້ອງການ
 • ໃຊ້ງານແບບລາກ ວາງ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພຶ້ນຖານດ້ານການຂຽນໂຄ໊ດ
 • ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພີວເຕີກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້
 • ເຕັກນິກການສ້າງເວັບໃຫ້ສຳເລັດໄວ
ອ່ານຕໍ່!
ອອກແບບເວັບໄຊທ໌
 • ຟຣີ Hosting ອັນລິມິດ ບໍ່ຈຳກັດ
 • ຟຣີ Domain: .com .net .org …
 • ອອກແບບສວຍງາມ ຕາມຕ້ອງການ
 • ລະບົບປ້ອງກັນໄວຣັດ, ສະແປມ…
 • ລະບົບມີຫຼາຍພາສາ: ລາວ, ອັງກິດ, ຫວຽດ …
 • ລະບົບສະຖຽນ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນຄົງ
 • ລະບົບການຕິດຕໍ່ online, offline: facebook, email…
 • ລະບົບສະມາຊິກ
ອ່ານຕໍ່!
ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ
 • ຮັບປະກັນດ້ານໂຄງສ້າງຕະຫຼອດອາຍູການນຳໃຊ້
 • ໄດ້ມາດຕະຖານ SEO ( Search Engine Optimization )
 • ໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກ ວ່ອງໄວ
 • ລະບົບມີຄວາມສະຖຽນ ໝັ້ນຄົງ
 • ມີໃບຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນໄວຣັດ ສະແປມ SSL
 • ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາຕະຫຼອດ 24/7
ອ່ານຕໍ່!
ສູນລວມແບບ ເວັບໄຊທ໌
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານຄ້າ
 • ເວັບໄຊທ໌ຊອກວຽກເຮັດງານທຳ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍລົດຍົນ
 • ເວັບໄຊທ໌ສ້ອມແປງເຄຫາ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານຂາຍອາຫານ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງສຸຂະພັນ
 • ເວັບໄຊທ໌ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນ
 • ເວັບໄຊທ໌ທິວທັດ ແລະ ສວນຕົ້ນໄມ້
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍດອກໄມ້
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງແບບ Uniform
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍໂທລະສັບ ມືຖື
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງສຳອາງ
 • ເວັບໄຊທ໌ທຳໄສຍາກຳຄວາມງາມ
 • ເວັບໄຊທ໌ການສຶກສາ
 • ເວັບໄຊທ໌ໂຮງຮຽນ
 • ເວັບໄຊທ໌ສະຖາບັນ
 • ເວັບໄຊທ໌ວິທະຍາໄລ
 • ເວັບໄຊທ໌ນວດແຜນບູຮານ
 • ເວັບໄຊທ໌ໂຮງແຮມ
 • ເວັບໄຊທ໌ອາພາດເມັ້ນ
 • ເວັບໄຊທ໌ໂຮງໝໍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຄຣິກນິກ
 • ເວັບໄຊທ໌ທະນາຍຄວາມ
 • ເວັບໄຊທ໌ກົດໝາຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ການເງິນ ການບັນຊີ
 • ເວັບໄຊທ໌ຜົນອອກຫວຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍປີ້ຍົນ
 • ເວັບໄຊທ໌ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍຄອມພິວເຕີ
 • ເວັບໄຊທ໌ວິສະວະກຳກົນຈັກ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງກົນຈັກ
 • ເວັບໄຊທ໌ອອກແບບ ແລະ ການພິມ
 • ເວັບໄຊທ໌ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ
 • ເວັບໄຊທ໌ວາລະສານອອນລາຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ການປະມູນ
 • ເວັບໄຊທ໌ຈັດຫາງານ
 • ເວັບໄຊທ໌ອາຫານພື້ນເມືອງ
 • ເວັບໄຊທ໌ອາຫານແຊບ
 • ເວັບໄຊທ໌ດ້ານການສຶກສາ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮຽນພາສາອັງກົດ
 • ເວັບໄຊທ໌ແລກປ່ຽນເງິນຕາ
 • ເວັບໄຊທ໌ Gym
 • ເວັບໄຊທ໌ Fitness
 • ເວັບໄຊທ໌ເກມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮັບສົ່ງເຄື່ອງ
 • ເວັບໄຊທ໌ Landing Page
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຫັດຖະກຳ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິການອະນາໄມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍລົດຈັກ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິການແພດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍໝວກກັນກະທົບ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເສື້ອກັນຝົນ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເກີບໜັງ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍກ້ອງວົງຈອນປິດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງມື – ອຸປະກອນການແພດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍສີທາບ້ານ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມ້
 • ເວັບໄຊທ໌ອອກກຳລັງກາຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍຮູບແຕ້ມ ຮູບວາດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງກອງນ້ຳ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງ
 • ເວັບໄຊທ໌ສອນປຸງແຕ່ງອາຫານ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂ່າວສານ
 • ເວັບໄຊທ໌ໂຄສະນາ Facebook
 • ເວັບໄຊທ໌ໂຄສະນາ Google
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເບີມືຖື
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍນ້ຳຫອມ
 • ເວັບໄຊທ໌ເຊົ່າຕູບເຕັ້ນ
 • ເວັບໄຊທ໌ດ້ານສານເຄມີ
 • ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳບໍລິສັດ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ
 • ເວັບໄຊທ໌ລັດວິສາຫະກິດ
 • ເວັບໄຊທ໌ໂຮງງານ
 • ເວັບໄຊທ໌ SEO
 • ເວັບໄຊທ໌ PHP
 • ເວັບໄຊທ໌ WordPress
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິການ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານປື້ມ
 • ເວັບໄຊທ໌ແວ່ນຕາ
 • ເວັບໄຊທ໌ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເດັກນ້ອຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຜະລິດຕະພັນ
 • ເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ເຊົ່າລົດ
 • ເວັບໄຊທ໌ກວດສຸຂະພາບ
 • ເວັບໄຊທ໌ກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ
 • ເວັບໄຊທ໌ສະຖາປັດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຫຼັກທຸກປະເພດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງຫ້ອງນ້ຳ
 • ເວັບໄຊທ໌ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍພັດລົມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍຮູບ 3D
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍວິກຜົມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເກີບກິລາ
 • ເວັບໄຊທ໌ສ້ອມແປງແອ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍໝໍ້ໄຟ
 • ເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວ
 • ເວັບໄຊທ໌ຫ້ອງການ
 • ເວັບໄຊທ໌ນັກຮ້ອງ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານກາເຟ
 • ເວັບໄຊທ໌ຫຼັກຊັບ – Forex
 • ເວັບໄຊທ໌ສາສະໜາ
 • ເວັບໄຊທ໌ຖ່າຍຮູບງານດອງ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານຕັດຜົມ
 • ເວັບໄຊທ໌ສັດລ້ຽງ
 • ເວັບໄຊທ໌ສວນສັດ
 • ເວັບໄຊທ໌ວິທະຍາສາດ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານຄາລາໂອເກະ
 • ເວັບໄຊທ໌ຮ້ານບາ ຄຣັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ Resort
 • ເວັບໄຊທ໌ເບິ່ງໜັງອອນລາຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄັກ
 • ເວັບໄຊທ໌ອະສັງຫາລິມະຊັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍນ້ຳດື່ມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍອາໄຫຼ່ລົດຍົນ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍນ້ຳສີທົ່ວໄປ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍອຸປະກອນ ເຄື່ອງກິລາ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຟີນີເຈີ
 • ເວັບໄຊທ໌ການຄົມມະນາຄົມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ
 • ເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບກະສິກຳ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ້າເບຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍລົດໄຟຟ້າ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍໂມງ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍຄຳ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງປະດັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍຂະໜົມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງຂອງຂວັນ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເກີບຍິງຊາຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍນົມ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍກະເປົ່າ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍອຸປະກອນເສີມໂທລະສັບ ມືຖື
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍດອກໄຟ LED
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍເຄື່ອງປິນເຕີ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິການ Logistics
 • ເວັບໄຊທ໌ Joomla
 • ເວັບໄຊທ໌ປະເທດລາວ
 • ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງປະເທດ
 • ເວັບໄຊທ໌ເຕະບານ
 • ເວັບໄຊທ໌ຂາຍນ້ຳມັນ
 • ເວັບໄຊທ໌ປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
 • ເວັບໄຊທ໌ອອກແບບແຟຊັ່ນ
 • ເວັບໄຊທ໌ອົງກອນ
 • ເວັບໄຊທ໌ຄົນດັງ
  [ Read More… ] 

ອາຫານແນະນຳ

ງົວເຜົາ

ຍຳຍໍ່

ສົ້ມປານ້ອຍ

ເຂົ້າປຸ້ນ

ຕຳໝີ່

ເພີ່ມເຕີມ>>>
ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກພວກເຮົາ

ແຖມຟຣີ Hosting, Domain: .com .net .org …

ລາຄາຖືກ ປະຢັດ
ມີຫຼາຍລາຄາໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້

ມີລະບົບປ້ອງກັນໄວຣັດ, ສະແປມ, ມໍແວຣ, ແຮັກເກີ…

ຮອງຮັບທຸກໆລະບົບຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ມືຖື …

ໄດ້ມາດຕະຖານ SEO
( Search Engine Optimization )

ອອກແບບຄົບຖ້ວນສົມບູນແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງເວັບໄຊທ໌

ອອກແບບສວຍງາມ ໂດດເດັ່ນ ມີເອກະລັກສະເພາະ

ປອດໄພ ປິດລັບ ໝັ້ນຄົງ ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກ ພ້ອມມີປະສິດທິພາບສູງ
ເໝາະສົມກັບທຸກທຸລະກິດ

ອອກແບບວ່ອງໄວ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມທ່ານມັກ

ມີທີມງານ Support ຕະຫຼອດ 24/7 ໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ

ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ Forex

ຮ້ານອາຫານພຶ້ນບ້ານ MP Food

-9%
100,000
-33%
10,000
-10%

ອາຫານ

ອົ່ວຫວານ

90,000
-29%
5,000
-29%
-30%

ອາຫານ

ໝຳ້ເພ້ຍ

7,000

   Wordpress ຄືໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບທີ່ສ້າງມາສະເພາະອອກແບບເວັບໄຊທ໌ໃນໂລກອິນເຕີເນັດ CMS ( Contents Management System)  ເຊິ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໂຫລດໂປຣແກຣມມາຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີ ພຽງແຕ່ Login ເຂົ້າໃນ Brownser, server ກໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ໂດຍໃຊ້ງານແບບລາກ – ວາງ ເປັນຫຼັກແຕ່ກໍ່ມີສ່ວນສຳລັບແຊກເພີ່ມໂຄ້ດເຂົ້າ PHP, HTMT, CSS…ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບສົມບູນຂຶ້ນ [ອ່ານຕໍ່]

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ ເວັບໄຊທ

ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກທຸລະກິດຂອງເຮົາໄດ້ໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ

ເພີ່ມຍອດຂາຍ – ເພີ່ມລູກຄ້າ
ເມື່ອມີຄົນຮູ້ຈັກເຮົາຫຼາຍ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຂາຍສິນຄ້າກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມ

ເພີ່ມເວລາ
ເມື່ອເຮົາບໍ່ເສຍເວລາກັບເລື່ອງເລັກນ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ຈະມີເວລາພັດທະນາທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ

ມີຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານທຸລະກິດ ລູກຄ້າສາມາດຄົ້ນຫາສິນຄ້າເຮົາໃນ Google ໄດ້

ຫຼຸດຕົ້ນທຶນ
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ້າງຄົນມາຮັບໂທລະສັບເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ເຊິ່ງລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌ໄດ້ເລີຍ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ລາຍລະອຽດ ວ່ອງໄວຕະຫຼອດ 24 H

ຂ່າວສານ ແລະ ບົດຄວາມສຳຄັນຕ່າງໆ